İnşaat istikamet rölevesi ne demek


İnşaat istikamet rölevesi ne demek

İnşaat istikamet rölevesi

İnşaat istikamet rölevesi nedir?

İnşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösterir kroki, inşaat istikamet rölevesi olarak tanımlanıyor.


Söz konusu belge belediyelere bir dilekçe ile başvuruda bulunarak temin edilebiliyor.


İnşaat istikamet rölevesi dilekçesi..


............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ
............... İlçesi .................................. Mahallesi ................................................................... sokak ........................ pafta ...................... ada ................... parsel sayılı yere inşaat istikamet rölevesinin hazırlanarak verilmesini bilgilerinize arz ederim.
EK - Tapu

    - Çap

      - Röperli kroki

      - İmar durumu


İsim – Tarih –...