inşaat metrekare maliyetleri


inşaat metrekare maliyetleri

inşaat metrekare maliyetleri

İnşaat metrekare maliyeti nasıl hesaplanır?

İnşaat metrekare maliyetleri; metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, binaların kullanılış tarzları, inşaat nevileri ve sınıflarına göre Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte saptanır ve uygulanacağı bütçe yılından önce ilan olunuyor.  


2015 yılına ait inşaat metrekare maliyetleri, 27 Ağustos 2014 tarihinde 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 64 seri nolu Emlak vergisi kanunu genel tebliği kapsamında yer alıyor. Peki, inşaat metrekare maliyeti nasıl hesaplanır?


İnşaat metrekare maliyeti hesabı..

İnşaat maliyet bedeli, binanın dıştan dışa yüz ölçümü ile metrekare normal inşaat maliyet bedelinin çarpılması halinde bulunuyor. Mesken binalarında uygulanacak 2015 yılına ait inşaat metrekare maliyetleri aşağıda sıralanıyor.


Lüks İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 1941,30

Azami: 2070,19

Orta: 2005,75


Betonarme Karkas

Asgari: 1151,53

Azami: 1292,35

Orta: 1221,94


Yığma Kagir Bina

Asgari: 944,44

Azami: 973,87

Orta: 959,16


Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Ahşap Binalar

Asgari: 1538,11

Azami:1695,49

Orta:1616,80


Taş Duvarlı Bina

Asgari: -

Azami:-

Orta:-


Gecekondu...