inşaat mühendisi için en iyi devlet kurumu


inşaat mühendisi için en iyi devlet kurumu

inşaat mühendisi için

Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Hukuk Fakültesi, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlardan toplam 15 kamu ihale uzman yardımcısı alınacak.

İki aşamalı yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar, 14-25 Kasım tarihleri arasında istenilen belgeler ile Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgattaki adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunacak.

Yazılı sınav 21-22 Ocak 2012 (21 Ocak Mühendislik, 22 Ocak Hukuk ve Sosyal Bilimler) tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ankarada, sözlü kısmı ise daha sonra KİK tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 16 Aralıkta, kurumun internet adresinden ilgililere duyurulacak. Sınavın yapılacağı yer ve sınav saatlerini gösteren Sınav Giriş Belgesi ise sınavdan en az...