inşaat sektör raporu


inşaat sektör raporu

inşaat sektör

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayınladığı Türkiye’nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporunda 2008 yılında yaşanan kriz sonrasında darbe alan inşaat sektöründe kriz öncesi rakamlara yakınlaşıldığına dikkat çekildi. 2010’un 1. çeyreğinde beklenen düzeyde olmayan inşaata yönelik talep, 2. çeyrek itibariyle artış kaydetmiştir. Gerek GSYH verileri, gerekse yapı ruhsatları rakamları bu görünümü desteklemektedir. Yine inşaat sektöründe ticari yapıların ağırlığı artmaya devam etmiştir. Bununla birlikte konuta yönelik talep de korunmuştur. Özellikle proje bazlı büyüyen inşaat sektörünün gelişme hızı 2010’un 2. çeyreğinde yüzde 21,9 düzeyinde oluşmuştur. Türkiye ekonomisinin %10,3 büyüdüğü bir dönemde inşaat sektörünün beklenenin üstünde bir performans ortaya koyması oldukça olumlu bir gelişmedir. Yine sektör bazında büyümede liderliği alması dikkat çekicidir.

İnşaat sektörünün büyüklüğünde ise çeyreklik bazda cari fiyatlarla 10 milyar...