İnşai dava örnekleri


İnşai dava örnekleri

İnşai dava

İnşai hak nedir?

İnşai hak, hukuksal terim olarak yenilik doğuran hak anlamına geliyor. İnşai hak, bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki durumun yaratılması için kişinin kullandığı hakkı ifade ediyor.


Bu doğrultuda inşai hak kullanılarak dava açılabiliyor. İnşai hak dava örneği aşağıda bulunuyor.


İnşai hak dava örneği..T.C.

YARGITAY

Altıncı Hukuk Dairesi


E. 1991/5123

K. 1991/5439

T. 22.4.1991


ÖZET : Şuf'alı payın tapudaki satışını takiben bir aylık süre içerisinde açılan dava ile şuf'a hakkı davacı tarafından kullanılmıştır. Şuf'a hakkının kullanılması hakkın kendisinin inşai bir hak olması sebebi ile karşı tarafın rıza ve muvafakatı aranmaksızın kendiliğinden bozucu ve kurucu yenilik doğurucu niteliğini ortaya koyar ve dava yolu ile kullanılan bu sonuç vasıta kılınan davanın müracaata kalması veya açılmamış sayılmasıyla ortadan kalkmaz. Davacı evvelce açılmamış sayılan ve davalıya...