intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur


intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur

intikal vergisi beyannamesi


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulması!


Veraset ve intikal yolu ile bir gayrimenkul sahibi iseniz veraset ve intikal vergisi için sahip olduğunuz gayrimenkuller adına bir beyanname vermeniz gerekiyor. Söz konusu beyanname, gayrimenkullerin bağlı olduğu belediyeye yapılıyor.


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulmasında veraset ilamı ve varislerin adı, soyadı ve imzasına da yer verilmesi gerekiyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulması örneği aşağıda yer alıyor.


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ

..................

V.D.KODU


1…………………………………  İNTİKALİN ŞEKLİ(*)

Vergi Dairesi Müdürlüğüne

Veraset

İvazsız İntikaller

2…………………………………………İl-İlçe

3……………………………………………Olay Kayıt ve Hs. Def. Sıra No.

(Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)

Tablo 1: ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN

1. Vergi Kimlik Numarası(**)

2. Soyadı / Unvanı

3. Adı

4. Baba Adı

5. Mesleği/Faaliyeti

6....