ipotek kaç günde kalkar


ipotek kaç günde kalkar

ipotek kaç günde

Bir ev almaya kalktım. Bunun için kredi alacaktım ancak evin üzerinde 4 liralık ipotek olduğunu gördüm. Bu nedenle kredi alamadım. İpotek konalı yaklaşık yirmi sene olmuş ama ipotek hâlâ görünüyor. Bu ipotek nasıl kalkar

İki ihtimali düşünüyorum. Birincisi ipotek koyan kişinin belli olması hali. İpoteğin kaldırılması talebinde bulunulur, şayet ipoteği
gerektiren borç ortadan kalkmış ise ipotek alacaklısının talebi ile ipotek kalkar. Şayet borç hâlâ duruyor ise ipotek alacaklısının alacaklı olduğu faiz hesaplanır, borç kapatılır, ipotek kalkar. Ancak ikinci ihtimal var ki sizinkinde bu halin bulunduğunu görüyorum. Burada ipotek alacaklısı tanınmıyor. Bu halde ipoteğin kaldırılması için iki yol vardır. Birincisi mahkemede dava açmak, ikincisi icra iflas Kanunu hükümlerine göre ipoteğin kaldırılması talebi ile takip yapmaktır. Her iki halde de ipotek sözleşmesi...