istanbul emlak fiyatları


istanbul emlak fiyatları

istanbul emlak

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları

Muhammen 

kıymeti   Teminatı

Lira    K.  Lira  K.

2072  96  155   48 Ortaköy'de Mecidiye Mahallesi'nin eski

                              Meyhane yeni Meşrubat Sokak'ında eski

                              2 yeni 16 sayılı hanenin tamamı.

1250          94   75 İstinye'de Görkçü Başı Mahallesi'nin 

                              İstinye Dere Boyu Sokak'ında eski 149

                              mükerrer yeni 149 taj. 9-11 sayılı bir

                     ...