istanbul fatihte ihaleden satılık dükkan


istanbul fatihte ihaleden satılık dükkan

istanbul fatihte ihaleden

İhale ilanı şu şekilde; 

Fatih Belediye Başkanlığı'ndan;

İhaledeki taşınmazlar; 61,38 metrekare ile 599,49 metrekare aralığındadır. Toplam 46 adet birbirinden bağımsız taşınmaz bulunmaktadır.

İhalenin Konusu:

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri (Madde 2’de ) belirtilen Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Toplam: 46 adet bağımsız bölümün tamamı için teklif alınarak 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası Uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi, Belediye Encümenince 04/09/2012 tarih Saat: 11.00’de yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

Madde 2- İşin Adı:  Satış

İlçe:  Fatih

Kapı No:  2 - 4

Mahalle:  Eski: Hasan Halife Yeni: Akşemsettin

Kat irtifakı / Kat Mülkiyeti /Arsa:  Kat mülkiyeti (Yukarıda nitelikleri belirtilen 46 adet bağımsız bölüm)

Tapu Kaydı:  20.02.2009 tarih, 2989 yev. Numarası

Taşınmazın şu anki durumu:  KİRADA

Meclis Karar Tarih/Nosu:  09.04.2010 tarih, 2010/32 sayılı kararı.

Takdir Raporu:  03.07. 2010 Tarih: S/2169 Sayı:

Kıymet Takdir (Muhammen) Bedeli:  82.191.659,14TL

Geçici...