istanbul imar haritası


istanbul imar haritası

istanbul imar


İstanbul İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu yeni düzenlemeden etkilenecek ilçelerden biri de Kadıköy. Yeni yönetmelikle birlikte Kadıköy de dahil olmak üzere İstanbul ilçelerinde yapılan inşaatlarda neler değişecek? 


Yeni yönetmelikle neler olacak? 

İstanbul İmar Yönetmeliği'yle yapılan değişiklikler şunlar olacak; 


*Ticaret hizmet alanları ile merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak,


*Kat bahçeleri toplam inşaat alanının yüzde 10'undan yüzde 2'ikisine indirilerek, ortak alan olarak kullanılacak. Söz konusu bu değişiklikle artık müteahhitler kat bahçelerini dairenin içine katacak şekilde inşa edemeyecek,


*Ayrıca binaların içindeki asansör boşluğu, yangın merpeni ve teknik hacimlerde emsale dahil edilecek, 


*Söz konusu bu boşluklar yüzde 15'i geçemeyecek. Böylelikle inşaatlar emsali...