istanbul imar yönetmeliği 2013


istanbul imar yönetmeliği 2013

istanbul imar yönetmeliği

İstanbul İmar Yönetmeliği!

3l94 sayılı İmar Kanununun 3.ve 20. Maddelerinin son fıkrası hükümleri ile Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki 3030 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 8. Maddesinin (F) bendi hükmü uyarınca hazırlanan İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye sorumluluk sınırları içerisinde uygulanıyor.


İmar Yönetmeliği kapsamında, avan projeye göre uygulama yapılan tesislere, parseller ile ilgili genel hükümlere, yapılar ile ilgili hükümlere, sığınak ve ısı yalıtım uygulaması gibi birçok husus ile ilgili yasal hükümlere yer veriliyor.


I. BÖLÜM

MADDE :1.01: Amaç

MADDE :1.02 :Kapsam

MADDE :1.03 :Yasal Dayanak

MADDE :l.04: Yetki ve Sorumluluklar.

MADDE :l.05: İstisnalar;3l94 sayılı İmar Kanununun 46,47,48 Maddelerine İlişkin Yönetmelik.

MADDE :l.06: Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar.


II. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

MADDE 2.01 : İmar Planlarına ve Yönetmeliklere Aykırı Yapı Yapılamaz.

MADDE 2.02 : İmar Planı Kayıt ve Hükümlerinin Önceliği.

MADDE 2.03 : İmar Planlarında...