istanbulda hafriyat fiyatları


istanbulda hafriyat fiyatları

istanbulda hafriyat

İstanbul'da son 50 yılda madencilik faaliyetleri sonucu, tahribata uğrayan 10 bin hektarlık orman alanı, son yıllarda "rehabilitasyon" çalışmaları adı altında yürütülen usulsüz toprak döküm işleriyle geri dönülmez zarara uğradı.

Dere yatakları ve su havzaları üzerindeki yapılaşmaların artmasıyla birlikte birbiri ardına açılan "kaçak" döküm alanları ise yeni sel felaketlerine davetiye çıkarıyor. Orman Mühendisleri Odası (OMO) Marmara Şube Başkanı Besim Sertok, "Döküm alanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerine düşük bedellerle tahsis ediyor. Daha sonra taşeronlara devredilen döküm işlerinden üçüncü kişiler büyük bir rant elde ediyor" dedi.

OMO Marmara Şube Başkanı Sertok, orman alanlarındaki toprak dökümünün Orman Genel Müdürlüğü'nün yetkisi dahilinde olmasına karşın İBB'nin rant elde etmek için sisteme dahil olduğunu söyledi. İBB'nin etkisinin ormanlık alanlardaki tahribatı arttırdığına da dikkat çeken Sertok, şöyle konuştu:

"Toprak...