İstanbulda kaç tane müze var

İstanbulda kaç tane müze var

İstanbulda kaç tane

İstanbul'da kaç tane müze var?

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılar, müze olarak adlandırılıyor.


Müzeler türlerine göre 10'a ayrılıyor. Bunlar:

Arkeoloji Müzesi

Coğrafya Müzeleri

Doğa ve Çevre Müzeleri

Müzik Müzeleri

Etnografya Müzeleri

Tarih Müzeleri

Sanayi Müzeleri

Askeri Müzeler

Bilim Müzeleri

Denizcilik Müzeleri


Peki "İstanbul'da kaç tane müze var? " sorumuzun yanıtına gelince; İstanbul'da 54 tane müze bulunuyor. İstanbul'daki müzelerin başında Ayasofya Müzesi, Kariye Müzesi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi geliyor. 


Ayasofya Müzesi:

İstanbul'da yapılmış en büyük Bizans kilisesi olup, aynı yerde üç kez inşaa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia (Büyük Kilise) adını almış, V. yüzyıldan itibaren ise Hagia Sophia (Kutsal Hikmet) olarak adlandırılmıştır


İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalmış bir kurum olan İstanbul Arkeoloji...