işyeri açma ruhsatı

işyeri açma ruhsatı yönetmeliği 2013

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 6 Aralık 2012 Perşemve günü, 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte İşyeri açma ruhsatı yönetmeliği değişikliği hükümleri...

İşyeri açma ve

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli belgeler!

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuruları için belediyeler bazı belgeler talep ediyor. Talep edilen söz konusu belgeler arasında, binanın imar durum belgesi ve kira kontratı yer alıyor...

İşyeri açma ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı yönetmeliği değişikliği!

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 6 Aralık 2012 Perşemve günü, 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte İşyeri açma ruhsatı yönetmeliği değişikliği hükümleri...

İşyeri açma ruhsatı

İşyeri açma ruhsatı nasıl alınır?

Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en çok merak ettikleri soru "İşyeri açma ruhsatı nasıl alınır?" olarak karşımıza çıkıyor. İşte İşyeri açma ruhsatı başvuruları...

İşyeri ruhsatı başvuru

İşyeri ruhsatı başvuru formu!

İşyeri açarken, işyerinin bağlı olduğu belediyeye bir form ile başvuruda bulunulması gerekiyor. İşyeri ruhsatı başvuru formu örneği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alıyor...

İşyeri ruhsatı alma

İşyeri ruhsatı alma şartları nelerdir?

İşyeri ruhsatı, işyerinde bazı şartların var olması halinde veriliyor. Peki buna göre işyeri ruhsatı alma şartları nelerdir? İşte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri...

İşyeri Açma ve

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik!

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10 Ağustos 2005 Çarşamba günü 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenleniyor...

İşyeri açma ruhsatını

İşyeri açma ruhsatını belediyeler değil 'şehir kurulları' verecek!

Yeni hazırlanan alışveriş merkezleri yasa .taslağına göre isteyen istediği yerde bakkal, manav ya da kasap dükkanı açamayacak. İşyeri açma ruhsatını belediyeler değil 'şehir kurulları' verecek...

İşyeri açma

İşyeri açma dilekçesi!

İşyeri açmak için belediyeye başvuruda bulunarak ruhsat almanız gerekiyor. Başvuru için işyeri açma dilekçesi haberimizde bulunuyor...


işyeri açma ruhsatı yönetmeliği 2013

işyeri açma ruhsatı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmının “J- GÜZELLİK SALONLARI” bölümüne (10) numaralı alt başlıktan sonra gelmek üzere aşağıdaki alt başlık eklenmiş, mevcut alt başlıklar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı bölümün (12.2) alt başlığının (a) alt...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss