işyeri açmak için neler gerekli


işyeri açmak için neler gerekli

işyeri açmak için

Yeni bir işyeri açmak için neler gerekli?

Bir işyeri açmak istediğinizi ancak neler yapmanız gerektiğini bilmediğinizi farz edelim. İşyeri açma aşamasında yapılması gereken hususlar ve temin edilmesi gereken belgeler Vergi Usul Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Söz konusu kanunun 153. maddesine göre 1- Vergiye tabi olan ticaret ve sanat erbabı; 2- Serbest meslek erbabı; 3- Kurumlar vergisi mükellefleri; 4- Kollektif ve Adi Şirket ortaklarıyla Komandit şirketin Komandite ortakları; 5- Ticaret sicil memurları işe başlama bildirimlerini yapmak zorunda oluyor.


İşyeri açmak için gereken belgeler

İşyeri açmak için gereken belgeleri gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere iki ayrı grupta inceleyebiliriz.


Gerçek Kişiler için gereken belgeler

- Vergi dairelerinden alınabilen Başlama - bırakma bildiriminin doldurulması gerekir.

- Mükellef tarafından imzalanır. Yeminli mali müşavir, sebest muhasebeci mali müşavir ya da sebest...