işyeri kira kanunu 2013


işyeri kira kanunu 2013

işyeri kira kanunu

İşyeri kiracı hakları!

Kiralama işlemlerine ve kiracı ile kiraya verene dair yasal hükümler Türk Borçlar Kanunu kapsamında ele alınıyor. Kanun kapsamında yer alan işyeri kiracı haklarına göre,  kira bedellerinde yapılacak artış, bir önceki yılın üretici fiyat endeksini geçemiyor.


Ayrıca; konut ve iş yeri kiralamada depozito, 3 aylık kira bedelini aşamıyor. Kanun dahilinde yer alan işyeri kiracı hakları ile ilgili diğer hükümler şu şekilde sıralanıyor;


C. Kiraya verenin borçları

I. Teslim borcu

MADDE 301- Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.


Kiracının temerrüdü

MADDE 315- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra...