İşyeri ruhsatı alma şartları nelerdir


İşyeri ruhsatı alma şartları nelerdir

İşyeri ruhsatı alma

İşyeri açma ruhsatı nasıl alınır?

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması zorunlu oluyor.

 

Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemiyor ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmiyor. Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde, inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilebiliyor.


Gayrisıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvuruyor....