izaleyi şuyu davası nasıl açılır

izaleyi şuyu davası nasıl açılır

izaleyi şuyu davası


İzalei şuyu davası nasıl açılır?


İzalei şuyu, ortak mülkiyet altında bulunan taşınmazın hissedarlar arasında paylaştırılması ya da mahkeme kararı ile satılarak, değerin hissedarlara verilmesi anlamına geliyor. Söz konusu duruma ait tanımdan da belli olacağı gibi izalei şuyuda iki yol bulunuyor. Bunlardan biri, taşınmazın hissedarlar arasında paylaştırılmaması durumu. Bu noktada İzalei şuyu davası nasıl açılır? sorusuna söz konusu taşınmazın mahkeme tarafından satılarak, bedellerinin hissedarlar arasında paylaştırılması cevabını verebiliriz. İzalei şuyuda ikinci yol ise, taşınmazın bölünmesinin mümkün olduğu durumlar. Eğer taşınmazın bölünmesi mümkünse bölünme işlemi gerçekleştiriliyor.


Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyeti olarak biliniyor. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yayılıyor. Ortaklardan her biri, topluluğa giren...