İzmir toki


İzmir toki

İzmir

TOKİ, İzmir'in çehresini değiştiriyor ANKARA (CHA) Izmir'in merkezinde bulunan tarihi Kadifekale ve Karşıyaka'da uygulanan kentsel dönüşüm projesiyle şehrin merkezi yeni bir görünüme kavuştu. İdare, Aliağa. Bayındır, Torbalı ve Tire ilçelerinde de kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirecek. 


TOKİ. Bakanlar Kurulu kararları ile 'Afete Maruz Bölge' ilan edilen ve Konak Belediyesi sınırları içindeki lmariye, Ondokuz Mayıs, Vezirağa, Hasan Özdemir, Yeşildere, Kosova, 1. Kadriye, Altay Mahallesini kısmen kapsayan 'Kadifekale heyelan bölgesini' çarpık yapılardan temizledi. İdare, kentsel dönüşüm uygulanan alanın afet bölgesi olması nedeniyle hak sahipleri için Uzuııdere'de 3 bin 80 konut inşa elti. izmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinde hak sahiplerine bu konutlardan verildi. 


Kentsel dönüşüm projesiyle geçmişi M.Ö. 4.Yüzyıl'; dayanan Kadifekale. tarihi dokusu ortaya çıkartılarak turizm açısından önemli bir merkez haline getirildi. 


Kadifekale'de boşaltılan...