İzmir toki


İzmir toki

İzmir

İzmirde tartışma konusu olan TOKİ'nin Çeşme'ye yapacağı konutlarla ilgili Mimarlar Odası'nın açtığı davada, İzmir 2'nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.. Mahkeme, dört katlı yapılaşmanın Çeşmedeki 2 katlı konut geleneğine aykırı olduğu', 'nüfus yoğunluğu artışının bölge içindeki donatı dengesini bozacağı' gerekçeleri başta olmak üzere planın planlama esasları, şehircilik ilkeleri, plan tekniği, yürürlükteki imar mevzuatı hükümleri ve kamu yararına uygun olmadığına karar verdi. Mahkeme karararıyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası, bilirkişinin verdiği olumsuz raporu referans alan izmir 2'nci idare Mahkemesi'nin kararıyla kamusal denetimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. 


TOKİ'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ 


İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin 9 Eylülde verdiği yürütmeyi durdurma kararına TOKİ izmir Bölge idare Mahkemesinde itiraz etti. Ancak izmir Bölge idare Mahkemesi, davalı idare olan Bakanlık'ın itiraz etmemesine dikkat...