Kaba inşaat işçilik sözleşmesi


Kaba inşaat işçilik sözleşmesi

Kaba inşaat işçilik

Kaba inşaat sözleşmesi!

Malzemeli Kazı, Kalıp,demir,beton,Ahşap Çatı,Ahşap

Çatı,Çatı izoloasyonu, Kiremit,Baca, Baca, etekleri Çinko yalıtımı,Baca sıvası, Yağmur dereleri,Yağmur oluklarına ait kaba inşaat işlerinin bir firmaya yaptırılması halinde taraflar arasında kaba inşaat sözleşmesinin imzalanması gerekiyor.


İşveren ve yüklenici arasında şartları belirlenerek imzalanması gereken kaba inşaat sözleşme örneği aşağıda bulunuyor:


KABA İNŞAAT İŞİ SÖZLEŞMESİ


1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: Bu sözleşme bir tarafta Esas işveren olan “.............” bundan sonra, işveren olarak anılacak) ile diğer tarafta alt yüklenici “...............” ( bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde “ kaba inşaat yapım sözleşmesi” olarak akdedilmiştir.


2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İşverenin Adresi:……………………………………………….

……………………………………………………………………………………


2.2 – Yüklenicinin Adresi:

.....................................

............. Mah. ............ Bulvarı No:..... 

..............

Tel: 


3.İŞİN ADI:”Malzemeli Kazı, Kalıp,demir,beton,Ahşap Çatı,Ahşap

Çatı,Çatı izoloasyonu, Kiremit,Baca, Baca, etekleri Çinko yalıtımı,Baca sıvası, Yağmur dereleri,Yağmur olukları a ait kaba inşaat,betonarme yapım işi“ dir.


4.İŞİN YAPILMA...