kaçak binalara elektrik affı 2014


kaçak binalara elektrik affı 2014

kaçak binalara elektrik

Kaçak evlere elektrik affı yasası!

Kaçak evlere elektrik affı yasası kapsamında 3194 sayılı İmar Kanununa geçici madde eklenerek, kaçak binaların elektrik abonesi olması sağlandı.


Bu değişiklik, 2008 yılında yürürlüğe giren 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapıldı.


Kaçak evlere elektrik affı yasasına göre, yapı kullanma izni olmayan yapılarda, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabiliyor. 


Geçici madde 11:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (yani 26/07/2008 tarihine kadar) yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; 


yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine...