kaçak inşaat şikayet hattı


kaçak inşaat şikayet hattı

kaçak inşaat şikayet


Kaçak inşaat nereye şikayet edilir?


İnşaat ruhsat alınmadan inşasına başlanılan yapılar ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılan ruhsatsız yapılar, kaçak inşaat olarak tanımlanıyor.


İmar Kanunun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit ediliyor. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor.


Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılıyor. 


Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün...