kadastro ne işe yarar

 • kadastro ne işe
  kadastro ne işe yarar
  2014-04-04 15:45:00
  Kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor. Peki, kadastro bölgesi nedir? Kadastro çalışma alanı nasıl ilan edilir? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Kadastro ne
  Kadastro ne demektir?
  2013-04-08 14:45:49
  Tapu ve kadastro idaresindeki tapunun, bir emlağın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren belge olduğunu biliyoruz, peki kadastro ne demektir, ayrıntıları...
 • Kadastro ne zaman
  Kadastro ne zaman kesinleşir?
  2014-09-23 17:40:34
  Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebiliyor. Peki, kadastro ne zaman kesinleşir? İşte kadastro tutanaklarının kesinleşmesi kanun esasları..
 • Dask sigortası ne
  Dask sigortası ne işe yarar?
  2014-09-19 17:15:46
  Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), taşınmazları güvence altına almayı amaçlıyor. Dask sigortası devlet tarafından zorunlu tutuluyor. Peki, Dask sigortası ne işe yarar? İşte, Dask sigortasının amacı..
 • Turizm yatırımı belgesi
  Turizm yatırımı belgesi ne işe yarar?
  2014-09-13 10:47:18
  Turizm yatırımı belgesi, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlık tarafından veriliyor. Peki, turizm yatırımı belgesi ne işe yarar?
 • Ekspertiz raporu ne
  Ekspertiz raporu ne işe yarar?
  2014-07-23 18:21:27
  Konut kredisi kullanarak ev almanın şartlarından bir taneside bankaya başvuru yapılması olarak karşımıza çıkıyor. Banka evin değer tespiti için bir ekspertiz görevlendiriyor.Peki, ekspertiz raporu ne işe yarar?
 • İmar durumu ne
  İmar durumu ne işe yarar?
  2014-07-11 09:58:26
  Belediyeler tarafından şehrin düzgün gelişmesi için büyük şehir planları yapılıyor. İmar durumu, bağlı olunan belediyeden alınıyor. Peki, imar durumu ne işe yarar? İmar durumu belgesinde ne yazar?
 • Kiracı tahliye taahhütnamesi
  Kiracı tahliye taahhütnamesi ne işe yarar?
  2014-06-21 09:38:00
  Kiracı tahliye taahhütnamesi, ev sahibi ile kiracısı arasında imzalanıyor. Peki söz konusu taahhütname ev sahibine ve kiracısına hangi hak ve sorumlulukları veriyor? Kira tahliye taahhütnamesi ne işe yarar?
 • İskan raporu ne
  İskan raporu ne işe yarar?
  2014-06-17 14:23:00
  İskan raporu ne işe yarar?: İnşa edilen binalarda yasal olarak oturumun başlayabilmesi için öncelikle yapının ruhsatlı olması ve inşaat çalışmalarının ruhsatına uygun olarak yapılması gerekiyor...
 • KKB ne işe
  KKB ne işe yarar?
  2014-03-11 08:54:15
  KKB'nın açılımı Kredi Kayıt Bürosu olarak karşımıza çıkıyor. KBB 1995 senesinde, 5411 sayılı bankacılık kanununa uygun dokuz ortaklı kurulmuş özel bir şirket olan KKB ne işe yarar?
 • Aile konutu şerhi
  Aile konutu şerhi ne işe yarar?
  2014-03-09 15:39:49
  Aile konutu şerhi ne işe yarar? Aile konutu şerhi ile, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez veya aile konutunu devredemez...
 • Şahmerdan makinesi ne
  Şahmerdan makinesi ne işe yarar?
  2013-11-27 13:58:15
  Ağır çekiç olarak da bilinen; toprağa iri kazık çakmaya yarayan çok ağır bir çeşit tokmak olan şahmerdan makinesi ne işe yarar? Şahmerdan makinesi hangi işlerde kullanılır?
 • Lento ne işe
  Lento ne işe yarar?
  2013-11-27 09:24:16
  Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş olan lento nedir? Lento ne işe yarar?
 • Lejant nedir, ne
  Lejant nedir, ne işe yarar?
  2013-05-04 10:29:00
  Coğrafi bir terim olan lejant nedir, ne işe yarar merak ediyorsanız, detaylarını haberimizde görebilirsiniz...
 • Kadastro ne
  Kadastro ne demektir?
  2013-04-08 14:45:49
  Tapu ve kadastro idaresindeki tapunun, bir emlağın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren belge olduğunu biliyoruz, peki kadastro ne demektir, ayrıntıları...

kadastro ne işe yarar

kadastro ne işe

Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydı olarak tanımlanıyor. Bir diğer ifade ile kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor.


Kadastro çalışmaları ile sınırları çizilmiş sistem kapsamında arsalar numaralandırılıp, parselleniyor ve bu parseller detaylı haritalarsa gösteriliyor. Peki kadastro bölgesi nedir?


Kadastro bölgesi..

İlin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinden her birini ifade ediyor. Kadastro çalışma alanı ise, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her birine deniyor.


Uygulama alanının ilânı ve belirtme yapılması

(1) Uygulama alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir.


(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, mahalli hukuk ve...