kadastro ne işe yarar
 • kadastro ne işe
  kadastro ne işe yarar
  2014-04-04 15:45:00
  Kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor. Peki, kadastro bölgesi nedir? Kadastro çalışma alanı nasıl ilan edilir? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Kadastro ne
  Kadastro ne demektir?
  2013-04-08 14:45:49
  Tapu ve kadastro idaresindeki tapunun, bir emlağın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren belge olduğunu biliyoruz, peki kadastro ne demektir, ayrıntıları...
 • KKB ne işe
  KKB ne işe yarar?
  2014-03-11 08:54:15
  KKB'nın açılımı Kredi Kayıt Bürosu olarak karşımıza çıkıyor. KBB 1995 senesinde, 5411 sayılı bankacılık kanununa uygun dokuz ortaklı kurulmuş özel bir şirket olan KKB ne işe yarar?
 • Aile konutu şerhi
  Aile konutu şerhi ne işe yarar?
  2014-03-09 15:39:49
  Aile konutu şerhi ne işe yarar? Aile konutu şerhi ile, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez veya aile konutunu devredemez...
 • Şahmerdan makinesi ne
  Şahmerdan makinesi ne işe yarar?
  2013-11-27 13:58:15
  Ağır çekiç olarak da bilinen; toprağa iri kazık çakmaya yarayan çok ağır bir çeşit tokmak olan şahmerdan makinesi ne işe yarar? Şahmerdan makinesi hangi işlerde kullanılır?
 • Lento ne işe
  Lento ne işe yarar?
  2013-11-27 09:24:16
  Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş olan lento nedir? Lento ne işe yarar?
 • Arazi toplulaştırması ne
  Arazi toplulaştırması ne demektir?
  2013-08-17 12:32:31
  Çiftçi ailesine veya aynı kişiye ait küçük arazi parçalar üzerinde uygulanan arazi toplulaştırması uygulaması ne işe yarıyor? Arazi toplulaştırması ne demektir? Arazi toplulaştırması nasıl yapılır? İşte yanıtı...
 • Lejant nedir, ne
  Lejant nedir, ne işe yarar?
  2013-05-04 10:29:00
  Coğrafi bir terim olan lejant nedir, ne işe yarar merak ediyorsanız, detaylarını haberimizde görebilirsiniz...
 • Kadastro ne
  Kadastro ne demektir?
  2013-04-08 14:45:49
  Tapu ve kadastro idaresindeki tapunun, bir emlağın mülkiyetinin kime ait olduğunu gösteren belge olduğunu biliyoruz, peki kadastro ne demektir, ayrıntıları...
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi ne işe yarar?
  2008-07-16 12:47:00
  İmar Affı Kapsamındaki "Tapu Tahsis Belgesi", "Tapu Senedi" Yerine Geçer Mi? Bu İki Belge Arasında Ne Tür Farklar Var? Tapu Tahsis Belgesini Hangi Kurum Veriyor? Bu Belgeden Kaynaklanan Mülkiyete İlişkin Haklar Mirasçılara İntikal Eder Mi ? Tapu Tahsis

kadastro ne işe yarar

kadastro ne işe

Kadastro bölgesi nedir?

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydı olarak tanımlanıyor. Bir diğer ifade ile kadastro, ülke sınırları içerisindeki arsaların devlet tarafından kayıt altına alınmasını ifade ediyor.


Kadastro çalışmaları ile sınırları çizilmiş sistem kapsamında arsalar numaralandırılıp, parselleniyor ve bu parseller detaylı haritalarsa gösteriliyor. Peki kadastro bölgesi nedir?


Kadastro bölgesi..

İlin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinden her birini ifade ediyor. Kadastro çalışma alanı ise, kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her birine deniyor.


Uygulama alanının ilânı ve belirtme yapılması

(1) Uygulama alanı, kadastro müdürlüğünce çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önceden çalışma alanında, kadastro bölgesi merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, varsa yerel gazete ile ilân edilir.


(2) Kadastro müdürlüğünce, çalışmalara başlanılacağı hususu; mahallin mülki amirine, mahalli hukuk ve...