kadıköy Kurbağalıdere


kadıköy Kurbağalıdere

kadıköy

Kurbağalıdere

Bu sene muhakkak surette temizlenecek


Kurbağalıderenin temizlenmesi için 1945 senesi belediyenin yedi aylık bütçesine kırk bin liralık ödenek konduğunu yazmıştır. Belediye, derenin temizlenmesine iki seneden beri teşebbüs ettiği halde, bir tarak dubası bulunmamasından, buna muvaffak olamamıştır. Kadıköy ve civarı halkı, bilhassa Kurbağalıdere civarında oturanlar, derenin bu vaziyette kalmasından çok şikayet etmektedirler. Bundan başka bu sene sıtma mücadelesine yeni bir istikamet verilerek İstanbul'daki bütün çukurların, küçük bataklıkların kurutulmasına karar verildiği bir sırada Kurbağalıdere'nin bugünkü durumunda bırakılması da doğru görülmemektedir. Bu bakımdan yeni bütçe tasdik edildikten sonra ilk yapılacak işler arasında Kurbağalıdere'nin temizlenmesine başlanacaktır. Bu husustaki keşif planı evvelce hazırlanmış ve derenin suretle yapılacağı bakanlıkça da incelenerek tasdik edilmişti. Belediye, Ulaştırma Bakanlığı'na müracaat edecektir.


Akşam gazetesi 15 Nisan 1945


 

Abdullah Kutalmış...