kahramanmaraş Gayberli mahallesi riskli alan


kahramanmaraş Gayberli mahallesi riskli alan

kahramanmaraş  Gayberli
 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Gayberli, Hacı Bayram Veli ve Malikejder mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı bölgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 8/1/2013 tarihli ve 92 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca riskli alan ilan edildi.


Riskli alanların krokisi için tıklayın

Riskli alan sınır koordinat listesi için