KAKS hesabı nasıl yapılır

 • KAKS hesabı nasıl
  KAKS hesabı nasıl yapılır
  2014-07-17 10:04:46
  İnşaat taban alanı katsayısı ile kat alanı katsayısı, bir yapının hangi boyutlara sahip olacağına ilişkin kesin kararlar veriliyor. Peki, Taks ve Kask hesabı nasıl yapılır?
 • KAKS (Kat Alanı
  KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) nedir?
  2013-09-24 10:45:23
  İnşaat çalışmalarına başlanacak bir yapının kesin sınır ve kat sayılarını belirleyen KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) nedir? KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) değerleri ile toplam inşaat alanı nasıl hesaplanır?
 • Kat alanı kat
  Kat alanı kat sayısı nasıl hesaplanır?
  2013-08-31 17:34:53
  İnşa edilecek bir binanın kat alanı, arsanın imar durum belgesinde yer alan verilere uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Buna göre kat alanı kat sayısı nasıl hesaplanır? İşte hesaplama formülü...
 • Arsa emsal
  Arsa emsal hesaplama!
  2013-08-31 16:46:35
  Emsal bir diğer ifade ile kat alanı katsayısı, inşaat çalışmaları yapılacak bir projenin kesin sınırlarını belirleyen değere deniyor. İşte arsa emsal hesaplama formülüne ilişkin hususlar...
 • Emsal ve gabari
  Emsal ve gabari nedir, nasıl hesaplanır?
  2013-08-31 08:56:36
  Emsal ve gabari terimleri, inşaat sektörü ile ilgili anlamlar taşıyor. İki terim de inşaat çalışmalarına başlanacak yağının boyut sınırlarına ilişkin uyulması gereken hükümleri veriyor...
 • KAKS hesabı nasıl
  KAKS hesabı nasıl yapılır?
  2013-08-30 13:27:00
  Gayrimenkul terimleri arasındaki yerini alan KAKS, kat alanı sayısına deniyor. Emsal olarak da ifade edilen KAKS nedir, KAKS hesabı nasıl yapılır? İşte KAKS hesabı örneği...
 • Evin metrekare hesabı
  Evin metrekare hesabı nasıl yapılır?
  2014-06-18 18:03:11
  Evin metrekare hesabı brüt metrekare ve net metrekare şeklinde iki türde yapılır. Peki, Evin metrekare hesabı nasıl yapılır? İşte Evin metrekare hesabı formülü aşağıda yer alıyor.
 • Yapı denetimi hesabı
  Yapı denetimi hesabı nasıl yapılır?
  2014-05-11 13:55:56
  Yapı denetimi hesabı nasıl yapılır?: Yapı denetimi hesabı için; Yapı Denetim Kanunu ile öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere, Bakanlıkça Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal Müdürlüklerinde emanet hesapları açılıyor...
 • Kat karşılığı inşaat
  Kat karşılığı inşaat hesabı nasıl yapılır?
  2014-04-18 09:17:36
  Müteahhit ile anlaşılarak yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri arsası üzerine inşaat yapmaya yeterli maddi gücü olmayanlar tarafından tercih ediliyor. Peki bu anlaşmalarda kat karşılığı inşaat hesabı nasıl yapılır?
 • Miras pay hesabı
  Miras pay hesabı nasıl yapılır?
  2014-04-06 08:30:23
  Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Peki, miras pay hesabı nasıl yapılır? Miras nasıl paylaştırılır? İşte Medeni Kanun kapsamında yer alan esaslar...
 • Kira artış hesabı
  Kira artış hesabı nasıl yapılır?
  2014-04-03 11:10:13
  Yıllık kira sözleşme süresi dolan kiralamaların devam etmesi halinde ev sahibi için kiracısına zam yapma hakkı doğuyor. Peki, 2014 kira artış hesabı nasıl yapılır?
 • Hisse hesabı nasıl
  Hisse hesabı nasıl yapılır?
  2014-03-26 16:28:08
  Bir mülkiyetin sahibi olan ortaklarının isimlerinin ve sayılarının belirtildiği resmi belgeye hisseli tapu oluyor. Peki, bir tapuda hisse hesabı nasıl yapılır? İşte tapuda hisse hesabı...
 • Kira gelir vergisi
  Kira gelir vergisi hesabı nasıl yapılır?
  2014-02-19 15:12:07
  2013 yılı boyunca elde edilen kira gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi'nde açıklanıyor. Peki, kira gelir vergisi hesabı nasıl yapılır?
 • Emsal (KAKS) alan
  Emsal (KAKS) alan hesabı nasıl yapılır?
  2013-09-17 02:25:00
  İnşaat çalışmalarında yapımına başlanacak olan inşaatın hangi sınırlar dahilinde yapılması gerektiğini hesaplamak için emsal yani KAKS hesabı yapılır. Peki emsal (KAKS) alan hesabı nasıl yapılır?
 • TAKS, KAKS (emsal)
  TAKS, KAKS (emsal) nasıl hesaplanır?
  2013-08-31 12:42:59
  İnşaat taban alanı katsayısı ile kat alanı katsayısı, bir yapının hangi boyutlara sahip olacağına ilişkin kesin hükümler veriliyor. Buna göre TAKS, KAKS (emsal) nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...
 • İnşaat emsal hesabı
  İnşaat emsal hesabı nasıl yapılır?
  2013-08-31 10:21:03
  İnşaat yoğunluğu olarak da bilinen inşaat emsali, hayata geçirilecek bir yapının sınırlarını gösteriyor. Buna göre inşaat emsal hesabı nasıl yapılır? İşte inşaat emsal hesabı formülü...
 • Mimari projede emsal
  Mimari projede emsal hesabı nasıl yapılır?
  2013-08-31 09:47:03
  Emsal hesabı, inşaat yapılacak mimari projenin alan sınırlarını belirlemek için kullanılıyor. Peki buna göre mimari projede emsal hesabı nasıl yapılır? Emsal hesaplama formülü ve örneği...
 • KAKS hesabı nasıl
  KAKS hesabı nasıl yapılır?
  2013-08-30 13:27:00
  Gayrimenkul terimleri arasındaki yerini alan KAKS, kat alanı sayısına deniyor. Emsal olarak da ifade edilen KAKS nedir, KAKS hesabı nasıl yapılır? İşte KAKS hesabı örneği...
 • Şerefiye hesabı nasıl
  Şerefiye hesabı nasıl yapılır?
  2013-08-19 11:49:03
  Aynı özelliklere sahip ve aynı çatı altında yer alan dairelerin fiyatlarının farklı olması, şerefiye değerinden kaynaklanıyor. Buna göre şerefiye değeri nasıl belirlenir? Şerefiye hesabı nasıl yapılır?

KAKS hesabı nasıl yapılır

KAKS hesabı nasıl

Taks ve Kask hesabı nasıl yapılır?

Taban alanı katsayısı (TAKS) yapının arsa alanı üzerinde ne kadarlık bir kısımda yayılacağı ve kaç katlı olacağını belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. TAKS hesabı ile ilgili açıklamalar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bulunuyor. Yönetmeliğe göre Taks hesabına dahil alanlar ve hesaba dahil olmayan alanlar sıralanıyor. İlgili kanun maddesi aşağıda yer alıyor;


Madde 14- 

Taban alanı

Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır. Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merpenleri, toprağa dayalı asansör boşlukları, ışıklıklar, zemine oturan avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergole, kameriye, üstü...