kamu haczi nasıl kaldırılır
 • kamu haczi nasıl
  kamu haczi nasıl kaldırılır
  2007-08-17 21:56:00
  Arsa ve konutların ekonomik değerini sınırlayan hukuki engeller genel olarak nelerdir? İpotek, haciz, ihtiyati tedbir şeklindeki şerhlerin gayrı menkul üzerindeki ekonomik sonuçları nelerdir? Gayrımenkulünüzün değerini azaltan hukuki engelleri aşma yöntem
 • Kurumlar vergisi nasıl
  Kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?
  2013-11-23 10:24:04
  Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları tarafından ödenmesi gereken kurumlar vergisi nasıl hesaplanır? İşte kurumlar vergisi...
 • Parselasyon nasıl
  Parselasyon nasıl yapılır?
  2013-11-01 02:33:02
  Parselasyon nasıl yapılır?: Parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak biçimde yapılan işlemlere parselasyon planı deniyor...
 • Taksim edilmemiş miras
  Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!
  2013-09-29 03:19:55
  Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi işlemi borçlu mirasçıya uygulanıyor. Alacaklı taksim edilmemiş miras hissesinin haczini ve satışını istediğinde icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden soruyor...
 • Türkiye de kamulaştırma nasıl
  Türkiye'de kamulaştırma nasıl yapılır?
  2013-08-30 19:12:17
  Türkiye'de kamulaştırma nasıl yapılır?: Türkiye' de kamulaştırma Anayasa' nın 46. maddesine dayanarak uygulanıyor. Kamulaştırma, devletin özel kişilere ait taşınmazlara kamu yararı adına, bedelini ödeyerek el koymasına deniyor...
 • Kamulaştırmada kamu yararı
  Kamulaştırmada kamu yararı kararı!
  2013-08-14 08:51:12
  Kamulaştırma işlemi için, kamu yararının söz konusu olması gerekiyor. Peki kamulaştırmada kamu yararı nasıl alınır? Kamu yararı kararını kim alır, diyorsanız yanıtı ve kanun hükümleri için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Kamu yararı kararı
  Kamu yararı kararı nasıl alınır?
  2013-08-13 15:38:03
  Bir gayrimenkul üzerinde kamulaştırmanın söz konusu olabilmesi için, o yer için kamu yararı kararı alınmış olması gerekiyor. Peki kamu yararı kararı nasıl alınır, diyorsanız yanıtı ve kanun hükümleri için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • İstimlak nasıl
  İstimlak nasıl yapılır?
  2013-05-10 16:08:21
  4650 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamu yararı gözetilen yerlerde istimlak yapılıyor. Peki istimlak nasıl yapılır? İşte yanıtı...
 • Kamu İhale Kurumu nda
  Kamu İhale Kurumu'nda iş imkanı
  2007-08-26 20:18:00
  Kamu İhale Kurumu 15 adet uzman yardımcısı alacak.Uzmanlar hangi alanlarda görev alacak?Ve başvurular nasıl yapılacak?

kamu haczi nasıl kaldırılır

kamu haczi nasıl

Mülkiyet hakkı; kullanma,yararlanma ve üzerinde tasarrufta bulunma hakkını içeren bir haktır. Ancak, yukarıda belirtilen geniş yetkilerden bir kısmının çeşitli nedenler ile sınırlandırılması halinde, yatırım veya kullanma amaçlı olarak edindiğiniz gayrı menkulün değerinde ekonomik düşme söz konusu olacaktır.

1) İpotekli bir gayrimenkul satın alınabilir mi? Riskleri nelerdir?

İpotekli bir gayrımenkul satın alırken, tapu müdürlüğü, ipoteği kabul etmeden, taşınmazı sizin adınıza tescil etmeyecektir. Eğer ipoteği kabul ederek gayrımenkulü satın alacaksınız, ipotek borcunun tam miktarını ipotek alacaklısından ( genelde bankalardır) öğrenmeniz yararlı olacaktır. Zira, tapu kütüğünde yazılı olan miktar her zaman gerçek rakamı...