Kamu Konutları Giriş Tutanak örneği


Kamu Konutları Giriş Tutanak örneği

Kamu Konutları Giriş

Kamu konutları giriş tutanağı!

Kamu personeline, kamu konutlarının tahsis edilmesi durumunda, personelin Kamu Konutları Giriş Tutanağı imzalaması gerekiyor. Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçiyor. Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira ödemeye başlıyor. 


Kamu konutlarının teslimi ve konutlara giriş hususu ile ilgili detaylar Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında yer alıyor.


Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

Madde 17 – Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.


Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek (6) da gösterilen "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında...