X Reklamı Kapat

X Reklamı Aç

kamu konutları lojman

kamu konutları lojman kanunu

11 Kasım 1983 yılında 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanunu kapsamında yer alan kamu konutları ile ilgili hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Kamu konutları

Kamu konutları tipleri!

Kamu konutları mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. İşte kamu konutları tipleri aylık kira birim bedelleri ile yakıt giderleri bedellerinin tespiti...

Kamu konutları giriş

Kamu konutları giriş tutanağı!

Konut tahsis edilen kamu personelinin, Kamu Konutları Giriş Tutanağı'nı imzalayıp konut yönetimine vermesi gerekiyor. Söz konusu konutların teslimi ve konutlara giriş hususu ile kamu konutları giriş tutanağı örneği bu haberde...

Kamu konutları geri

Kamu konutları geri alma tutanağı!

Kamu görevlilerine tahsis edilen konutlardan herhangi bir neden ile çıkan kamu görevlilerinin, Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağını ilgili birime teslim etmesi gerekiyor. İşte kamu konutları geri alma tutanağı örneği..

Kamu Konutları Yönetmeliğinde

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

27 Mart 2012 Salı günü 28246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Kamu Konutları

Kamu Konutları Yönetmeliği!

23 Eylül 1984 tarihinde 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen hükümlere istinaden hazırlanan Kamu Konutları Yönetmeliği tam metni haberimizde...

Kamu Konutları

Kamu Konutları Kanunu!

11 Kasım 1983 yılında 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanunu kapsamında yer alan kamu konutları ile ilgili hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Kocaeli Arızlı daki konutları

Kocaeli Arızlı'daki konutları lojman yapma planı ters tepti!

Kocaeli'nde depremzedeler için yaptırılan konutları büroratlar için lojman yapma planı ters tepti

Lojman kiraları yüzde

Lojman kiraları yüzde 4.8 artırıldı

Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedelleri yüzde 4.8 artırılarak yeniden belirlendi.


kamu konutları lojman kanunu

kamu konutları lojman

KAMU KONUTLARI KANUNU

Kanun Numarası : 2946

Kabul Tarihi : 9/11/1983 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 866


Amaç: 

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir. 


Kapsam: 

Madde 2 – Bu Kanun; 

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin 

kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait 

müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı

ortaklıklar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss