Kamu Konutları lojman yönetmeliği son hali
 • Kamu Konutları lojman
  Kamu Konutları lojman yönetmeliği son hali
  2014-08-17 14:05:00
  16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Lojman Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapılan değişiklik...
 • Kamu Konutları
  Kamu Konutları Yönetmeliği!
  2013-08-15 11:21:00
  23 Eylül 1984 tarihinde 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen hükümlere istinaden hazırlanan Kamu Konutları Yönetmeliği tam metni haberimizde...
 • Kamu konutları kira
  Kamu konutları kira bedelleri!
  2013-12-13 12:29:44
  Kamu konutları kira bedelleri ve hesaplamaları ile ilgili yasal hükümler, 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. İşte kamu konutları kira bedelleri...
 • Kamu konutları tahsis
  Kamu konutları tahsis talep beyannamesi!
  2013-12-13 12:15:54
  Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre kamu konutlarından faydalanmak isteyen kamu çalışanlarının ilk olarak kamu konutları tahsis talep beyannamesi vermeleri gerekiyor. İşte kamu konutları tahsis talep beyannamesi örneği...
 • Kamu konutları
  Kamu konutları tipleri!
  2013-09-23 14:36:17
  Kamu konutları mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. İşte kamu konutları tipleri aylık kira birim bedelleri ile yakıt giderleri bedellerinin tespiti...
 • Kamu konutları giriş
  Kamu konutları giriş tutanağı!
  2013-09-23 14:07:44
  Konut tahsis edilen kamu personelinin, Kamu Konutları Giriş Tutanağı'nı imzalayıp konut yönetimine vermesi gerekiyor. Söz konusu konutların teslimi ve konutlara giriş hususu ile kamu konutları giriş tutanağı örneği bu haberde...
 • Kamu konutları geri
  Kamu konutları geri alma tutanağı!
  2013-09-23 12:05:20
  Kamu görevlilerine tahsis edilen konutlardan herhangi bir neden ile çıkan kamu görevlilerinin, Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağını ilgili birime teslim etmesi gerekiyor. İşte kamu konutları geri alma tutanağı örneği..
 • Kamu Konutları Yönetmeliğinde
  Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!
  2013-08-15 11:37:56
  27 Mart 2012 Salı günü 28246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...
 • Kamu Konutları
  Kamu Konutları Yönetmeliği!
  2013-08-15 11:21:00
  23 Eylül 1984 tarihinde 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen hükümlere istinaden hazırlanan Kamu Konutları Yönetmeliği tam metni haberimizde...
 • Kamu Konutları
  Kamu Konutları Kanunu!
  2013-08-15 11:08:36
  11 Kasım 1983 yılında 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanunu kapsamında yer alan kamu konutları ile ilgili hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Kamu Konutları lojman yönetmeliği son hali

Kamu Konutları lojman


YÖNETMELİK


Karar Sayısı : 2014/6710


Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve 19198 sayılı yazısı üzerine, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 


KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (5) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“5- Kolordu Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi),”


“8- Tümen ve Tugay Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi).”


MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik...