Kamu Konutları lojman

Kamu Konutları lojman yönetmeliği son hali

23 Eylül 1984 tarihinde 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen hükümlere istinaden hazırlanan Kamu Konutları Yönetmeliği tam metni haberimizde...

Kamu konutları

Kamu konutları tipleri!

Kamu konutları mülkiyet durumu, yapı cinsleri ve kullanılış özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. İşte kamu konutları tipleri aylık kira birim bedelleri ile yakıt giderleri bedellerinin tespiti...

Kamu konutları giriş

Kamu konutları giriş tutanağı!

Konut tahsis edilen kamu personelinin, Kamu Konutları Giriş Tutanağı'nı imzalayıp konut yönetimine vermesi gerekiyor. Söz konusu konutların teslimi ve konutlara giriş hususu ile kamu konutları giriş tutanağı örneği bu haberde...

Kamu konutları geri

Kamu konutları geri alma tutanağı!

Kamu görevlilerine tahsis edilen konutlardan herhangi bir neden ile çıkan kamu görevlilerinin, Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağını ilgili birime teslim etmesi gerekiyor. İşte kamu konutları geri alma tutanağı örneği..

Kamu Konutları Yönetmeliğinde

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

27 Mart 2012 Salı günü 28246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Kamu Konutları

Kamu Konutları Yönetmeliği!

23 Eylül 1984 tarihinde 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen hükümlere istinaden hazırlanan Kamu Konutları Yönetmeliği tam metni haberimizde...

Kamu Konutları

Kamu Konutları Kanunu!

11 Kasım 1983 yılında 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Konutları Kanunu kapsamında yer alan kamu konutları ile ilgili hükümleri incelemek için haberimize giriş yapabilirsiniz...

Kocaeli Arızlı daki konutları

Kocaeli Arızlı'daki konutları lojman yapma planı ters tepti!

Kocaeli'nde depremzedeler için yaptırılan konutları büroratlar için lojman yapma planı ters tepti

Lojman kiraları yüzde

Lojman kiraları yüzde 4.8 artırıldı

Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedelleri yüzde 4.8 artırılarak yeniden belirlendi.


Kamu Konutları lojman yönetmeliği son hali

Kamu Konutları lojman

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ!


Bakanlar Kurulu Kararı: 16/7/1984-84/8345

Resmî Gazete : 23.9.1984/18524BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler


Amaç


Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları tesbit etmektir.


Kapsam


Madde 2 – Bu Yönetmelik, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar.


Kurum ve kuruluşlarınca bir bölümü kamu konutuna tahsis edilen hizmet binalarındaki konutlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.


Tanımlar


Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;


a) Merkez; Bu Yönetmeliğin kapsamına giren kurum veya kuruluşun merkez teşkilatının bulunduğu...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss