kamulaştırılan yerler


kamulaştırılan yerler

kamulaştırılan


İskan nedir?


İskan çalışmaları 5543 sayıllı Kanunu,uygulama yönetmeliği ve 2009/07 nolu genelge doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu Kanun kapsamında; Göçmenlerin, Göçebelerin, yerleri kamulaştırılan köyler, yerlerinin değiştirilmesine karar verilen köyler ile köy toplulaştırmasından dolayı iskanına karar verilen çalışmaları kapsar.


Devlet eliyle iskan nedir?


Baraj gölü ve HES,maden rezervi tarih ve doğa kıymetlerinin korunması (Sit alanları), orman dışına çıkarılması gereken veya özel yasaların uygulanması sonucu ya da başka bir nedenle taşınmaz malları kamulaştırılan aileler, göçebe ve göçmenlerin iskan işlemidir.

           

1.BÖLÜM

(Etüt)

 

1- Bilgi ve belgelerin toplanması

1.1-Kamulaştırmanın nedeni

1.2-Kamulaştırılan yerler hakkında bilgi toplamak

1.3-Kamulaştırma haritaları ve listelerin temin edilmesini sağlamak

1.4-Kamulaştırma durum tespiti yapmak

1.5-İskan şekli hakkında toplantılar yapmak

2-İskan duyurusu yapılır

3-Müracaatlar alınır.( Kaymakamlık-Valilik aracılığı ile )

4-Yerleşim birimleri etüt formu düzenlenir ve Bakanlığa onaya gönderilir.

5-İskanın şekli belirlenir.( Tarımsal-Şehirsel-Fiziki Yerleşim )

 

 2.BÖLÜM

( Hak...