kamulaştırma davalarında harç


kamulaştırma davalarında harç

kamulaştırma davalarında


Anayasada kamulaştırma ile ilgili olarak; “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir” deniyor. 


Neler kamulaştırılabilir? 

Peki neler kamulaştırmaya tabi olabilir dersiniz? Özel mülkiyet altındaki her türlü talınmaz kamulaştırmanın konusu olabilir. Yani tarlalar, araziler, yapılı – yapısız arsalar, kaynaklar, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler kamulaştırılabilir. 


Burada belirtilmesi gereken nokta ise, taşınır mallar ile ilgili. Taşınır mallar kamulaştırmaya konu olmazlar. Sadece olağanüstü durumlar ortaya çıktığında bedelinin ödenmesi koşuluyla taşınır mallara el konulabilir. 


Kamulaştırma davaları 

4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile devlet tarafından...