kapıcı hakları


kapıcı hakları

kapıcı

Apartman görevlisi maaşları 2013!

Apartmanlarda kapıcı olarak görev yapan kimselerin alacakları ücret ile ilgili hükümler, Konut Kapıcıları Yönetmeliği kapsamında belirtiliyor. Yönetmeliğe göre, konut kapıcılarının alacakları maaş İş Kanunu kapsamında şekilleniyor.


Ücret Ödemesi

Madde 8 — Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.


Hafta Tatili

Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.


Genel Tatil ve Ücreti

Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir. Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.


Yıllık Ücretli İzin

Madde l1 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.


Geçici Kapıcı

Madde 12 — Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine...