kapıcı maaşı ne kadar


kapıcı maaşı ne kadar

 kapıcı maaşı

Kapıcı maaşı ne kadar?

Konut kapıcısının konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak, yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak gibi görevleri bulunuyor.  


Konut kapıcısının çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saat olarak karşımıza çıkıyor. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabiliyor. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabiliyor. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zaman olarak ifade ediliyor.


Kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esaslar Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde yer alıyor. Peki, Kapıcı maaşı ne kadar?


Kapıcının maaşı...