kapıcı sözleşmesi

kapıcı sözleşmesi

kapıcı

Apartman kapıcıları ile yapılacak sözleşme!

Apartmandaki işlerin görülmesi ve hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen kapıcılar ile yönetimin aralarında bir sözleşme hazırlamaları gerekiyor.


Kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekiyor. 


Sözleşme kapsamında, kapıcıya, yöneticiye ve iş şartlarına yer verilmesi şart. Örneğin, kapıcının işe başladığı tarih, alacağı aylık net ücret, ücretin ödeneceği zaman, çalışma saatleri, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin gibi hususlar belirtilmeli.


Apartman kapıcıları ile yapılacak sözleşme örneği:

İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri adları, soyadları)

YÖNETİCİ : Kat malikleri adına : Adı ve Soyadı

İŞYERİ : ................................Apartmanı 

ADRESİ : .............................. ............. ............ ...............................

KAPICI Adı ve soyadı : ........................................

Doğum tarihi : ........................................

Baba adı : ......................................

Adresi : .....................................


YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün...