karatay belediyesi ihale


karatay belediyesi ihale

karatay belediyesi

Karatay Belediye Başkanlığı; mülkiyetindeki 36 tarlayı kiraya veriyor. Tarlalar 2 yıllığına kiraya veriliyor. 


İhaleleri 15 Ekim 2014 tarihinde Çarşamba günü saat 15.10'da Belediye Encümeni'nce Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. 


İHALE İLANI:


MUHTELİF TARLA KİRALAMA İŞİ KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 693


İLAN


KARAT AY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Belediyemize ait. aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedelleri (K.D.V.dahil) yazılı gayrimenkuller. 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 2 yıllığına kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 inci yıl kira bedelleri Belediye Encümenince belirlenecektir.


2- İhalesi 15.10.2014 çarşamba günü saat 15:10' da Belediyemiz Encümenince. Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.


3- İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:30*a kadar geçici teminat bedeli ve ihale iştirak teminatını Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat...