karatay belediyesi ihale


karatay belediyesi ihale

karatay belediyesi

Karatay Belediye Başkanlığı; mülkiyeti belediyeye ait olan Fevziçakmak Mahallesi'ndeki 18 arsayı satışa çıkarıyor. Söz konusu arsaların toplam bedeli 14 milyon 275 bin TL olarak belirlendi. 


İhaleleri; 5 Kasım 2014 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'da Belediye Encümeni'nce Encümen toplantı salonunda yapılacak.İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

FEVZİÇAKMAK MAH.ARSA SATIŞI KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 690


İLAN


KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Belediyemize ait ekte tapu kayıtları ve muhammen bedelleri yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.


2- İhale 05.1 1.2014 Çarşamba günü saat 14:00'da Belediye Encümenince. Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.


3- İhaleye gireceklerin en geç 05.11.2014 Çarşamba günü saat 12:00*a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakil yatırmaları veya 2886 sayılı kanuna göre teminat yerine geçen belgeler ile 5inci maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve...