Karpuzatan


Karpuzatan


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anbar Mahallesi'ndeki 600 metrekarelik konut alanı arsayı ve Karpuzatan Mahallesi'ndeki 5470 metrekarelik konut dışı kentsel çalışma alanı arsayı `kapalı teklif usulü" ile satışa çıkardı.
.
İhale 2 Temmuz 2008 tarihinde saat 14.00'da belediyenin encümen salonunda yapılacak. İhale şartnamesi 10 YTL karşılığında belediyenin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden alınabilecek.

600 metrekarelik arsanın muhammen bedeli 672 bin YTL; geçici teminat bedeli 20 bin 160 YTL iken; 5470 metrekarelik arsanın muhammen bedeli 467 bin YTL, geçici teminat bedeli ise 14 bin 10 YTL.

İhaleye katılacakların geçici teminat bedelini yatırıp, teklif mektuplarını ihale komisyonu sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine 2 Temmuz 2008 tarihi saat 11:00'a kadar teslim etmeleri...