kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş


kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş

kat irtifakından kat


Kat irtifakı nasıl kat mülkiyetine çevrilir?


Emlak vergisi tahsilatını hızlandırmak ve buradan elde edilen geliri artırmak amacıyla hükümetin çıkardığı bir yasa bulunuyor. Bu yasa kat irtifaklı tapuların kat mülkiyetine çevrilmesini detaylı olarak açıklıyor.


Kat mülkiyeti tapusu alabilmek için binanın iskânlı olması şartı aranıyor. İstanbul’da binaların yüzde 70’i iskânsız durumda. Daire sahipleri bireysel olarak iskân başvurusu yapamıyor. İskân işlemleri sadece müteahhitin elinde olan belgelerle yapılabiliyor. Binlerce binanın müteahhidi şirketini kapatmış ya da vefat etmiş olduğundan müteahhidi ve bu belgeleri bulmak hiçte kolay olmuyor.


Kat irtifakı nasıl kat mülkiyetine çevrilir? sorusu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile açıkça belirlenmiştir. Kanunda yer alan maddeler şöyledir:


634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu


C) KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI:


I - İSTEM VE BELGELER:


MADDE 12 - (Değişik: 2814 - 13.4.1983) Kat mülkiyetinin kurulması...