kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş


kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş

kat irtifakından kat

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabiliyor.


Buna karşın, yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabiliyor. Peki, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş zorunlu mu?


Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş kanunen zorunlu olmuyor. Bilindiği üzere, kat mülkiyetine geçmeyenlere, 2009 yılının sonunda yapılan düzenlemelerden önce belli bir miktar para cezası kesilebiliyordu. 


Ancak, 07...