kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter


kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter

kat karşılığı inşaat


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibi ile müteaahit firma arasında noter huzurunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanarak yapılıyor. Sözleşme dahilinde gerek arsa sahibinin gerek müteahhitin hak ve sorumlulukları tüm çıplaklığıyla belirtiliyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, sahip olduğu arsaya müteahhit firma aracılığıyla bina yaptırmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bu sayede arsa sahibi para ödemeden daire sahibi olmuş oluyor. Söz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmeleri Borçlar Kanunu'nun 355 – 371 maddelerindeki istisna sözleşmesi dahilinde belirtiliyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde hem müteahhitin hem de arsa sahibinin yükümlülüklerinin yer aldığını belirtmiştik. Buna göre arsa sahibinin yükümlülükleri; 


-Arsa sahibinin inşaat tamamlandığında müteahhidin payına düşen dairelere karşılık gelen hisseyi Tapu Müdürlüğü'nde müteahhide devretme sorumluluğu bulunurken, 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhide düşen yükümlülükler ise; 


-Söz konusun inşaatı imar mevzuatına göre yapma...