kayseride satılık büyük fabrikalar


kayseride satılık büyük fabrikalar

kayseride satılık büyük

Kayseri 2. İcra Müdürlüğü Melikgazi Anbar Mahallesi, Organize Sanayi Mevkiindeki 11 bin 105 metrekarelik iki katlı betonarme kargas çelik fabrika ve arsası niteliğindeki gayrimenkulü satışa çıkardı. Tahmin fiyatı 5 milyon 42 bin 604 lira olarak belirlenen fabrikanın satışı 30 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar şöyle:

 


KAYSERİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Dosya No: 2009/12419
Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosya borcundan dolayı aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan taşınmaz açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.

Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi önemli özellikleri:
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, Organize Sanayi Mevkii,...