kayyum dilekçesi örneği

 • kayyum dilekçesi
  kayyum dilekçesi örneği
  2014-08-01 14:07:26
  Bir kimseye kayyum tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. Peki, kayyum atama dilekçesi nasıl yazılır? İşte kayyum atama dilekçesi örneği..
 • Kayyım tayini dilekçe
  Kayyım tayini dilekçe örneği!
  2013-05-31 09:10:36
  Türk Medeni Kanunu gereğince, meydana gelen bazı durumlar karşısında tayin ataması dilekçe ile başvurularak istenebiliyor. İşte kayyım tayini dilekçe örneği...
 • Kayyum nasıl
  Kayyum nasıl atanır?
  2013-05-31 08:53:18
  Kayyum kime deniyor, hangi durumlarda atanıyor ve ne iş yapıyor? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...
 • Vesayet dava dilekçesi
  Vesayet dava dilekçesi örneği!
  2014-08-01 10:17:08
  Vesayet gerektiren hallerde, vesayet organlarından vasi veya kayyım atamasının yapılması istenebiliyor. Atama için mahkemeye bir dilekçe ile yapılan müracaat yapılabiliyor. İşte vesayet dava dilekçesi örneği...
 • Hazine arazisi kiralama
  Hazine arazisi kiralama dilekçesi örneği!
  2014-07-18 15:41:05
  Hazine arazisi kiralamak isteyenlerin kimselerin bir dilekçe ile Defterdarlığa/ Malmüdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peki, hazine arazisi kiralama dilekçesi nasıl yazılır? İşte hazine arazisi kiralama dilekçesi örneği...
 • İcra emrine itiraz
  İcra emrine itiraz dilekçesi örneği!
  2014-07-10 16:25:00
  İcra Müdürlüğüne yapılan başvurunun ardından borçluya icra takibi yapılabiliyor. Borçlu, icra takibine sözlü yada yazılı olarak itiraz edebiliyor. Yazılı olarak itiraz edebilmesi için dilekçe yazması gerekiyor. İşte, İcra emrine itiraz dilekçesi örneği!
 • Ortaklığın giderilmesi davası
  Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği!
  2014-06-26 16:24:47
  Ortaklığın giderilmesi davası, gayrimenkule ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde bir dilekçe ile açılıyor. İşte ortaklığın giderilmesi davası dilekçesi örneği...
 • Tapu iptali ve
  Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği!
  2014-04-09 10:21:41
  Tapu sicilinde bir tescil veya tescilin tadili veya terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olan kimseler bir dilekçe ile tapu iptali ve tescil davası açabiliyor. İşte tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği...
 • Vergi uzlaşma dilekçesi
  Vergi uzlaşma dilekçesi örneği!
  2014-03-24 15:14:53
  Vergi borcundan dolayı ceza ihbarnamesi alan vergi mükellefleri uzlaşma yoluna başvurabiliyor. Uzlaşma talebinin bir dilekçe ile 30 gün içerisinde yapılması gerekiyor. İşte vergi uzlaşma dilekçesi örneği...
 • KEY dava dilekçesi
  KEY dava dilekçesi örneği!
  2014-02-25 16:46:36
  Konut Edindirme Yardımı kısaca KEY ödemelerinde hak sahiplerinin kimler olduğu, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu listede ismi olmayanlar bir dilekçe ile ilgili kuruma müracaatta bulunabiliyor. İşte KEY dava dilekçesi örneği...
 • Emlak vergisi pişmanlık
  Emlak vergisi pişmanlık dilekçesi örneği!
  2014-02-08 12:14:52
  Pişmanlık dilekçesi nasıl yazılır? Emlak vergisinde pişmanlık dilekçesi örneği var mıdır? Emlak vergisi pişmanlık dilekçebi nasıl yazılır? Pişmanlık dilekçesi nereye verilir? İşte emlak vergisi pişmanlık dilekçesi örneği!..
 • Aile konutu şerhi
  Aile konutu şerhi dilekçesi örneği!
  2014-01-27 17:16:37
  Aile konutu şerhi dilekçesi nedir? Aile konutu şerhi dilekçesi nasıl yazılır? Aile konutu şerhi dilekçesi örneği var mıdır? Aile konutu şerhi dilekçesi hangi mahkemeye verilir? İşte tüm bu soruların cevapları bu sayfada....
 • Ecrimisile itiraz dilekçesi
  Ecrimisile itiraz dilekçesi örneği!
  2013-10-05 03:35:00
  Ecrimisile 30 gün süre ile itiraz süresi hakkı bulunuyor. Bu 30 günlük süre içerisinde itiraz etme hakkını yerine getirmek için itiraz dilekçesi yazmanız gerekiyor. Ecrimisile itiraz dilekçesi örneği haberimizde yer alıyor..
 • Kira tespit davası
  Kira tespit davası dilekçesi örneği!
  2013-09-09 15:39:48
  Konutunuzu kiraya verdiğinizi ve kira bedelinin artırmak istediğinizi farz edelim. Kiracınızın bu durumu kabul etmemesi halinde, kira tespit davası açabiliyorsunuz. İşte kira tespit davası dilekçesi örneği...
 • Belediye proje tasdiki
  Belediye proje tasdiki dilekçesi örneği!
  2013-07-25 16:53:12
  Yapılacak bir inşaat çalışmaları için arsanın bağlı olduğu belediyeye belediye proje tasdiki dilekçesi" verilerek ruhsatın alınması gerekiyor. Söz konusu belediye proje tasdiki dilekçesi örneği haberimizde...
 • Veraset ilamı dava
  Veraset ilamı dava dilekçesi örneği!
  2013-05-26 17:29:10
  Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilen veraset ilamı için dilekçe ile talepte bulunmak gerekiyor. Veraset ilamı dava dilekçesi örneği ve detayları haberimizde....

kayyum dilekçesi örneği

kayyum dilekçesi

Kayyum atama dilekçesi nasıl yazılır?

Medeni Kanun kapsamında belirtilen bazı durumların meydana gelmesi durumunda mal varlığının yönetimi için kayyum atanabiliyor. Genellikle, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.


Örneğin, veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğu durumlarda; kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında; mal varlığı yönetiminin yapılabilmesi için atanıyor.


Kayyum tayini için Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. Peki, kayyum atama dilekçesi nasıl yazılır? Kayyum atama dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor.


Kayyum atama dilekçesi örneği..


…………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI : 


DAVACI VEKİLİ : 


DAVALI : Hasımsız


DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 427 hükümleri gereğince Kayyım atanmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.


OLAYLAR :

1. Müvekkilim …………………….'in kardeşi …………………… ile ………………….., …/…./……tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden biri .diğeri yaşında olmak üzere ………… ve……….. adlarında iki çocuğu...