kayyum dilekçesi

kayyum dilekçesi örneği

Türk Medeni Kanunu gereğince, meydana gelen bazı durumlar karşısında tayin ataması dilekçe ile başvurularak istenebiliyor. İşte kayyım tayini dilekçe örneği...

Kayyum nasıl

Kayyum nasıl atanır?

Kayyum kime deniyor, hangi durumlarda atanıyor ve ne iş yapıyor? Merak ediyorsanız yanıtı ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Ecrimisile itiraz dilekçesi

Ecrimisile itiraz dilekçesi örneği!

Ecrimisile 30 gün süre ile itiraz süresi hakkı bulunuyor. Bu 30 günlük süre içerisinde itiraz etme hakkını yerine getirmek için itiraz dilekçesi yazmanız gerekiyor. Ecrimisile itiraz dilekçesi örneği haberimizde yer alıyor..

Eksik key ödemeleri

Eksik key ödemeleri alanlar için dilekçe örneği!

Key ödemeleri kapsamında eksik ödeme alan kimseler, TOKİ‘ye bir dilekçe ile başvuruda bulunarak kendisine yapılacak ödemelerin tamamlanması istenebiliyor. Eksik ödeme alanlar için TOKİ‘ye başvuru dilekçesi örneği bu haberde...

Miras sözleşmesinin iptali

Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi!

Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi örneği haberimizde yer alıyor. Miras sözleşmesinin iptal davası mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı esnada, yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama neticesinde yapılmışsa açılabiliyor...

Çevre temizlik vergisi

Çevre temizlik vergisi muafiyet dilekçesi!

Çevre temizlik vergisinden muaf tutulmayan ancak kullanılmayan konut ve iş yerleri için belediyeye başvuruda bulunarak vergiden muafiyetlik istenebiliyor. İşte çevre temizlik vergisi muafiyet dilekçesi örneği...

Kira tespit davası

Kira tespit davası dilekçesi örneği!

Konutunuzu kiraya verdiğinizi ve kira bedelinin artırmak istediğinizi farz edelim. Kiracınızın bu durumu kabul etmemesi halinde, kira tespit davası açabiliyorsunuz. İşte kira tespit davası dilekçesi örneği...

Belediye proje tasdiki

Belediye proje tasdiki dilekçesi örneği!

Yapılacak bir inşaat çalışmaları için arsanın bağlı olduğu belediyeye belediye proje tasdiki dilekçesi" verilerek ruhsatın alınması gerekiyor. Söz konusu belediye proje tasdiki dilekçesi örneği haberimizde...

İmar durumu

İmar durumu dilekçesi!

Bir bölgenin kamulaştırma projesi kapsamında olup olmadığını öğrenmek için belediyeye imar durumu dilekçesi verilmesi gerekiyor. İmar durumu dilekçesi örneği haberimizde yer alıyor...

Veraset ilamı dava

Veraset ilamı dava dilekçesi örneği!

Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilen veraset ilamı için dilekçe ile talepte bulunmak gerekiyor. Veraset ilamı dava dilekçesi örneği ve detayları haberimizde....


kayyum dilekçesi örneği

kayyum dilekçesi

Kayyım tayini dilekçe örneği!

Kayyım atanması dilekçe örneğinden önce, "Kayyım kimdir?" sorusunun yanıtını verelim. Kayyum olarak da ifade edilen kayyım, Kanunda belirtilen bazı durumların meydana gelmesi durumunda mal varlığının yönetimi için atanan kimseye deniyor.


Kayyımların görev ve yetkisi, mahkeme tarafından kendisine verilen görev ve yetkiler ile sınırlanıyor. Buna göre kayyım, genellikle veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğu durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında; mal varlığı yönetiminin yapılabilmesi için atanıyor.


Kayyım ataması için Sulh Mahkemelerine dilekçe ile başvuruda bulunulabiliyor. Söz konusu kayyım tayini dilekçe örneği aşağıda bulunuyor.


Kayyım tayini dilekçe örneği..…………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız


DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 427 hükümleri gereğince Kayyım atanmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.


OLAYLAR :

1. Müvekkilim …………………….'in kardeşi...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss