kentsel dönüşüm kira yardımı


kentsel dönüşüm kira yardımı

kentsel dönüşüm kira

Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay alınır?

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında, evi riskli olarak tespit edilen ve yıkılan malik ve kiracılara devlet bazı olanaklar sunuyor.


Kentsel dönüşümde devlet yardımları kapsamında kira yardımı da bulunuyor. Yasa gereğince; Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor. 


Peki, Bakanlıkça kararlaştırılan kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay alınır? Kentsel dönüşüm kira yardımı için neler gerekli?


- Kentsel dönüşüm kira yardımı süresi 18 ayı geçemiyor. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncelleniyor.


-...