kentsel dönüşüm kira yardımı


kentsel dönüşüm kira yardımı

kentsel dönüşüm kira

Kentsel dönüşüm kirası ne kadar oldu?

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kentteki sorunlu alanlar belirlenerek bu alanların sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi için, riskli binalar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor.


Evi riskli olarak tespit edilen yapı sahiplerinin mağdur olmaması için devlet birtakım finansal desteklerde bulunuyor. Bu destekler kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımı yer alıyor.


Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor.


Kentsel dönüşüm kira bedellerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artış uyguladı. Yapılan yeni düzenlemelere göre kentsel dönüşüm kirası ne kadar oldu?


Kentsel dönüşüm kira yardımı bedelleri:

Nüfusu 300 binin altındaki iller

Nüfusu 300 binin altındaki yerleşim yerlerinde geçen...