kentsel dönüşümde kiracı hakları


kentsel dönüşümde kiracı hakları

kentsel dönüşümde kiracı

Kentsel dönüşümde kiracıların durumu ne olacak?

Kiracısı olduğunuz konutun kentsel dönüşüm projesi kapsamında riskli olarak tespit edildiğini ve yıkılacağını düşünelim. Bu durumda bir kiracı olarak haklarınız nelerdir? Kentsel dönüşümde kiracı ne olacak, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Kentsel dönüşüm, bilindiği üzere kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için yapılan uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.


Bu süreç içerisinde kat malikleri, gayrimenkulü için risk tespiti yaptırarak, dairesinin riskli olması halinde kentsel dönüşüm yasaları kapsamında evini yıktırabiliyor. Peki riskli olarak tespit edilen gayrimenkulde kiracınız olduğunu veya riskli olarak tespit edilen gayrimenkulde kiracı olduğunu düşünelim. Kentsel dönüşümde kiracıların hakları nelerdir?


Kentsel dönüşümde kiracıların hakları, kentsel dönüşüm kanunu ve yönetmelikleri kapsamında açıklanıyor. Burada yer alan esaslara göre, anlaşma...