kentsel dönüşümde kiracının durumu


kentsel dönüşümde kiracının durumu

kentsel dönüşümde kiracının

Kentsel dönüşümde kiracıların hakları nelerdir?

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kiracısı olduğu riskli yapının yıkılması durumunda, kiracılar bir defaya mahsus olmak üzere, kira yardımı alabilirler.


Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.


* Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez.

* Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.

*Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebilir.


Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet...