KEY Ödemeleri


KEY Ödemeleri

KEY

KEY ödemeleri kimlere verilmez?

KEY ödemeleri; memur, işçi ve emeklilerine yapılan konut edindirme yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yardımın esaslar 3320 sayılı kanun ve kanunun uygulama yönetmeliği ile belirtiliyor.


KEY mevzuatı gereğince, yardımdan kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personel olan memurlar; (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişiler olan işçiler ve bunların emeklileri yararlanabiliyor.


Emekliler, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, yaşlılık, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar olarak ifade ediliyor. Peki, KEY ödemeleri kimlere verilmez?


KEY ödemeleri verilmeyenler..

Bu Yardımdan; 

a) Emeklilerden bağımsız konutu bulunanlar, 


b) Hizmet Tahsisli Konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun, Kurum ve İşverenler tarafından tahsis ve temin edilmiş konutlarda oturanlar, bu konutlarda oturdukları sürece, 


c) Kurumların...