kimler apartman yöneticisi olabilir


kimler apartman yöneticisi olabilir

kimler apartman yöneticisi


Kat maliki olmayan yönetici olabilir mi?


Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetici bağımsız bölüm maliklerinin oyu ile seçiliyor. Bu seçimde de sayı çoğunluğu aranıyor. Şayet yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konmuşsa kiracı yönetici olamıyor. Eğer böyle bir hüküm konmamışsa kiracı bile olmayan dışarıdan birinin yönetici olmasına bir engel bulunmuyor. Böyle bir hüküm konulduğu taktirde sadece kat malikleri yöneticilik yapabiliyor, vekaleten de olsa kat maliki olmayan birisi yöneticilik yapamıyor. 


Kat maliki olmayan yönetici olabilir mi?


Kat maliki, kiracısına ancak vekalet verdiği takdirde, kiracı oy kullanma ve yönetime seçilme hakkına sahip oluyor. Ancak vekalet alması, denetçi olmasına yetmiyor. Çünkü denetçi olabilmesi için kat maliki olması şartı bulunuyor.


Kat maliki olmayan yönetici olabilir mi? sorusuna daha net yanıt için Kat Mülkiyeti Kanunu'nun konuyla...