kiptaş evleri kayabaşı


kiptaş evleri kayabaşı

kiptaş evleri

KİPTAŞ tarafından üretilen Kayabaşı Konut inşaatları tamamlandı. Evler 04 – 26  Mayıs 2010  tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Konutlar; Teslim programında yer alan tarihte ve inşaat mahallinde teslim edilecek.

Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor
1-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu
(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)
4-EK-1'de belirtilen “Ortak Gider Avans” bedellerinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair “Banka Dekontu'  Denizbank Başakşehir Şubesi , Şube Kodu: 3490 Hesap No:4353792-351
  (İBAN NO:TR56 0013 4000 0043 5379 2000 01) Hesap İsmi: Kayabaşı Konutları Site Yönetimi Hesabı
 (ödemeler teslim merkezinde de yapılabilecektir)
5-Konutu vekaleten alacaklar için (EK-2)'de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekaletname,
6- İSKİ,İGDAŞ,BEDAŞ abonelik sözleşmelerinin yapıldığına dair belge(Abonelikleri vekaleten yaptıracak üyelerimizin Abonelik bedellerini yatıracağı hesap numarası:...