kiptaş silivri 2 etap teslim tarihi


kiptaş silivri 2 etap teslim tarihi

kiptaş silivri 2

Kiptaş Silivri 2. etap konutlarının teslimatlarına devam ediyor. Firma konu ile ilgili şu bilgileri sundu;

Şirketimiz tarafından imal edilen  Silivri 2.Etap Projesinde yeralan konutunuz teslime hazır hale getirilmiş bulunmaktadır.

Hak sahibi olduğunuz konut; Teslim programında yer alan tarihte inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi,  konutunu teslim almamış olsa bile  30.10.2011  tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince site ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Konutlar;  bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen Konut Durum Tespit Teslim Formu ile teslim edilecektir. Hak sahibi konut içerisinde müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamaz. Teslime gününde gelmeyen,  temerrüde...