kira beyanname örneği 2014


kira beyanname örneği 2014

kira beyanname örneği


Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2014’te başlayıp 25 Mart 2014 akşamı sona eriyor. 2013 yılı içinde kira geliri elde eden mükelleflerin bu süreler içinde beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.


“Kira Beyannamenizi Biz Hazırladık Siz Onaylayın”

 

‘Kira Beyannamenizi Biz Hazırladık Siz Onaylayın’ temasıyla Başkanlığımız bu sene de kira beyannamelerinizi “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminde” hazırlayarak onayınıza sunuyor.

 

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi

 

Başkanlığımız; Mart 2012 tarihi itibariyle hayata geçirmiş olduğu “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ile gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak, vergi beyannamelerinin mükellefler tarafından kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulması sırasındaki hataları asgariye indirerek mükellef mağduriyetini önlemek ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla banka, tapu ve sigorta şirketleri...