Kira beyanname rehberi


Kira beyanname rehberi

Kira beyanname

Kira beyanname sistemi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafında hazırlanan Kira Beyanname Sistemi kapsamında, kira beyannamesine ilişkin esaslara bulunuyor. Sistemde kira vergisi hesaplama motoruna ve kira ihbar formuna yer veriliyor.


Kira beyanname sisteminde yer alan kira geliri beyanına ilişkin rehberde "Kira beyannamesi verecek miyim?" sorunuzun yanıtı bulabilirsiniz.


Sadece mesken kira geliriniz varsa..

→ 2012 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam konut kira geliri 3000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.

→ 2012 yılı için 3000 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece konut kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.

→ Bu istisna sadece tek konut için uygulanacak olup birden fazla konut kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

→ Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için...